Aplikacja Bitbucket została wycofana

Usługa tworzenia/przechowywania repozytoriów danych dla Użytkowników PLGrid została wycofana. Jeśli posiadają Państwo repozytoria w Bitbucket, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszym Helpdeskiem, abyśmy mogli omówić proces migracji Państwa danych oraz rozważyć alternatywne rozwiązania.

— Zespół PLGrid

Bitbucket app has been decommissioned

The service of creating/storing data repositories for PLGrid Users has been decommissioned. If you have repositories on Bitbucket, you are cordially invited to contact our Helpdesk, so that we can discuss the process of migrating your data and consider alternative solutions.

— PLGrid Team